2012, لکسوس, ES350  | ماشین جو
2012, لکسوس, ES350

شناسه آگهي : 4263 

قيمت : 0 تومان
کارکرد : 129,000 کيلومتر
گيربکس : اتوماتيک
سوخت : بنزین
رنگ : بدنه سفيد داخل کرم
مانده بيمه : 12 ماه با 3 سال تخفيف
تاريخ ثبت : 1395-11-21
استان: فارس

برچسب : 
2012  لکسوس
 
 لکسوس
 
 لکسوس  ES350
 
ماشين جو
 
خريد و فروش خودروتماس با آگهي دهنده
زمان نمايش اين آگهي خاتمه يافته است !