2010, لکسوس, RX350  | ماشین جو
2010, لکسوس, RX350

شناسه آگهي : 4515 

قيمت : 595,000,000 تومان
کارکرد : 137,000 کيلومتر
گيربکس : اتوماتيک
سوخت : بنزین
رنگ : بدنه مشکي داخل مشکي
مانده بيمه : 7 ماه با 7 سال تخفيف
تاريخ ثبت : 1397-09-15
استان: تهران

برچسب : 
2010  لکسوس
 
 لکسوس
 
 لکسوس  RX350
 
ماشين جو
 
خريد و فروش خودروتماس با آگهي دهنده
زمان نمايش اين آگهي خاتمه يافته است !