2016, لکسوس, NX200T  | ماشین جو
2016, لکسوس, NX200T

شناسه آگهي : 4632 

قيمت : 0 تومان
کارکرد : 14,000 کيلومتر
گيربکس : اتوماتيک
سوخت : بنزین
رنگ : بدنه سفيد صدفي داخل قرمز
مانده بيمه : 5 ماه با 5 سال تخفيف
تاريخ ثبت : 1399-08-18
استان: تهران

برچسب : 
2016  لکسوس
 
 لکسوس
 
 لکسوس  NX200T
 
ماشين جو
 
خريد و فروش خودروتماس با آگهي دهنده
زمان نمايش اين آگهي خاتمه يافته است !